Grad Sisak na temelju odredbi članka 10. stavka 1. točke 10. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13, 85/15 i 69/22) objavljuje, da je temeljem Javnog natječaja objavljenog dana 25. kolovoza 2023. godine u „Narodnim novinama“, broj 97/23 i obavijesti na web stranici Grada Siska, u službu vježbenika na radno mjesto više stručne suradnice za prostorno planiranje primljena Antonia Čubelić, magistra inženjerka krajobrazne arhitekture.