Grad Sisak na temelju odredbi članka 10. stavka 1. točke 10. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13, 85/15 i 69/22) objavljuje, da je temeljem Javnog natječaja objavljenog dana 18. listopada 2023. godine u „Narodnim novinama“ broj 120/23 i obavijesti na web stranici Grada Siska, u službu vježbenika na određeno vrijeme na radno mjesto više stručne suradnice za informiranje i odnose s javnošću primljena Azra Šarčević, magistra novinarstva.