OBAVIJEST

o ishodu postupka za prijam u službu vježbenika na određeno vrijeme na radno mjesto višeg stručnog suradnika za prostorno planiranje

Grad Sisak na temelju odredbi članka 10. stavka 1. točke 10. Zakona o pravu na pristup informacijama ( „Narodne novine“ broj 25/13, 85/15 i 69/22) objavljuje da je Javni natječaj za prijam u službu vježbenika na određeno vrijeme na radno mjesto višeg stručnog suradnika za prostorno planiranje, objavljen dana 24. svibnja 2023. godine u „Narodnim novinama“ broj 55/23 poništen.