Grad Sisak na temelju odredbi članka 10. stavka 1. točke 10. Zakona o pravu na pristup informacijama   ( „Narodne novine“ broj 25/13, 85/15 i 69/22) objavljuje, da je temeljem Javnog natječaja objavljenog dana 15. ožujka 2023. godine u „Narodnim novinama“ broj 30/23 i obavijesti na web stranici Grada Siska, u službu na određeno vrijeme na radno mjesto višeg stručnog suradnika za poslove proračuna i analitičko-planske poslove primljena Hana Osmančević, stručna specijalistica računovodstva i financija.