Grad Sisak na temelju odredbi članka 10. stavka 1. točke 10. Zakona o pravu na pristup informacijama  („Narodne novine“ broj 25/13 i 85/15) objavljuje, da je temeljem Javnog natječaja za prijam u službu vježbenika na određeno vrijeme objavljenog u Narodnim novinama broj 124, na radno mjesto višeg stručnog suradnika za naplatu primljena Marija Špišić, magistra ekonomije.