OBAVIJEST

o ishodu postupka za prijam u službu na određeno vrijeme na radno mjesto višeg stručnog suradnika za naplatu prihoda

Grad Sisak na temelju odredbi članka 10. stavka 1. točke 10. Zakona o pravu na pristup informacijama   ( „Narodne novine“ broj 25/13, 85/15 i 69/22) objavljuje, da je Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme na radno mjesto višeg stručnog suradnika za naplatu prihoda objavljen dana 01. ožujka 2024. godine na Internet stranici Hrvatskog zavoda  za zapošljavanje poništen.