Grad Sisak na temelju odredbi članka 10. stavka 1. točke 10. Zakona o pravu na pristup informacijama   ( „Narodne novine“ broj 25/13, 85/15 i 69/22) objavljuje, da se poništava Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme na radno mjesto višeg referenta za pripremu i provedbu projekata, objavljen dana 12. lipnja 2023. godine na internet stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.