Grad Sisak na temelju odredbi članka 10. stavka 1. točke 10. Zakona o pravu na pristup informacijama   ( „Narodne novine“ broj 25/13 i 85/15) objavljuje, da je Javni natječaj za prijam u službu vježbenika na određeno vrijeme na radno mjesto stručnog suradnika za naplatu objavljen dana 30. listopada 2019. godine u Narodnim novinama broj 104 poništen.