Grad Sisak na temelju odredbi članka 10. stavka 1. točke 10. Zakona o pravu na pristup informacijama   ( „Narodne novine“ broj 25/13 i 85/15) objavljuje, da je Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto stručnog suradnika-glavnog knjigovođe objavljen u „Narodnim novinama“ broj 14 dana 08. veljače 2023. godine poništen.