Grad Sisak na temelju odredbi članka 10. stavka 1. točke 10. Zakona o pravu na pristup informacijama   ( „Narodne novine“ broj 25/13, 85/15 i 69/22) objavljuje, da se poništava Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto referent za obračun plaća i financije, objavljen dana 02. lipnja 2023. godine u „Narodnim novinama“, broj 59/23.