Grad Sisak na temelju odredbi članka 10. stavka 1. točke 10. Zakona o pravu na pristup informacijama   ( „Narodne novine“ broj 25/13, 85/15 i 69/22) objavljuje, da je Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto referenta za imovinsko pravne i geodetske poslove objavljen u „Narodnim novinama“ broj 4/23 poništen.