Grad Sisak na temelju odredbi članka 10. stavka 1. točke 10. Zakona o pravu na pristup informacijama   ( „Narodne novine“ broj 25/13, 85/15 i 69/22) objavljuje, da je temeljem Oglasa objavljenog dana 22. travnja 2024. godine na Internet stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i obavijesti o oglasu na web stranici Grada Siska, u službu na određeno vrijeme na radno mjesto referent 3- administrativni referent pisarnice primljena Karolina Gulan, sa stečenom srednjom stručnom spremom.