Grad Sisak na temelju odredbi članka 10. stavka 1. točke 10. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13 i 85/15) objavljuje, da je temeljem Javnog natječaja za prijam u službu na neodređeno vrijeme, objavljenog dana 19. prosinca 2018. godine u Narodnim novinama, kao i obavijesti o natječaju, objavljene na web-stranici Grada Siska, na radno mjesto savjetnika za zaštitu okoliša, primljena Tea Strmecky, magistra inženjerka ekoinženjerstva.