Grad Sisak na temelju odredbi članka 10. stavka 1. točke 10. Zakona o pravu na pristup informacijama   („Narodne novine“ broj 25/13 i 85/15) objavljuje, da je temeljem oglasa objavljenog dana 12. studenoga 2019. godine na internet stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, u službu na određeno vrijeme na radno mjesto administrativnog referenta pisarnice primljena Petra Komšo, upravni referent.