Grad Sisak na temelju odredbi članka 10. stavka 1. točke 10. Zakona o pravu na pristup informacijama   ( „Narodne novine“ broj 25/13 i 85/15) objavljuje, da je Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme na radno mjesto višeg stručnog suradnika za imovinsko pravne poslove objavljen na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 18. kolovoza 2021. godine poništen.