Grad Sisak na temelju odredbi članka 10. stavka 1. točke 10. Zakona o pravu na pristup informacijama ( „Narodne novine“ broj 25/13 i 85/15) objavljuje, da je temeljem Oglasa objavljenog dana 07. lipnja 2019. godine na Internet stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje-Područnog ureda u Sisku, u službu na određeno vrijeme, na radno mjesto višeg stručnog suradnika za zaštitu od požara, zaštitu i spašavanje i sigurnost na radu primljen Marsel Kolić, magistar inženjer rudarstva.