Grad Sisak na temelju odredbi članka 10. stavka 1. točke 10. Zakona o pravu na pristup informacijama   („Narodne novine“ broj 25/13 i 85/15) objavljuje, da je poništen oglas za prijam u službu na određeno vrijeme na radno mjesto višeg stručnog suradnika za javnu nabavu objavljen na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 22. listopada 2021. godine.