Grad Sisak na temelju odredbi članka 10. stavka 1. točke 10. Zakona o pravu na pristup informacijama  („Narodne novine“ broj 25/13 i 85/15) objavljuje da je poništen Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme na radno mjesto višeg stručnog suradnika za javnu nabavu objavljen na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 17. studenoga 2021. godine.