Grad Sisak na temelju odredbi članka 10. stavka 1. točke 10. Zakona o pravu na pristup informacijama  ( „Narodne novine“ broj 25/13 i 85/15) objavljuje, da je temeljem oglasa objavljenog dana 18. listopada 2017. godine na internet stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, u službu na određeno vrijeme na radno mjesto višeg stručnog suradnika za imovinsko pravne poslove primljena Danijela Tanjić, diplomirana pravnica.