Grad Sisak na temelju odredbi članka 10. stavka 1. točke 10. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13 i 85/15) objavljuje, da je temeljem Oglasa objavljenog dana 16. rujna 2020. godine na Internet stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje-Područnog ureda u Sisku,  u službu na određeno vrijeme, na radno mjesto stručnog suradnika za naplatu prihoda primljena Dijana Labaš,  stručna prvostupnica javne uprave.