Grad Sisak na temelju odredbi članka 10. stavka 1. točke 10. Zakona o pravu na pristup informacijama   ( „Narodne novine“ broj 25/13 i 85/15) objavljuje, da je temeljem oglasa objavljenog dana 09. srpnja 2021. godine na internet stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, u službu na određeno vrijeme na radno mjesto stručnog suradnika za informacijske poslove-arhivar primljen  Anto Lučić, sveučilišni prvostupnik informatike.