Grad Sisak na temelju odredbi članka 10. stavka 1. točke 10. Zakona o pravu na pristup informacijama   ( „Narodne novine“ broj 25/13 i 85/15) objavljuje, da je oglas objavljen dana 13. ožujka 2017. godine na internet stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje poništen jer niti jedna prijava na oglas ne sadrži sve potrebne dokumente propisane oglasom.