Grad Sisak na temelju odredbi članka 10. stavka 1. točke 10. Zakona o pravu na pristup informacijama ( „Narodne novine“ broj 25/13 i 85/15) objavljuje, da je nakon oglasa objavljenog dana 07. svibnja 2018. godine na internet stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, za prijam u  službu na određeno vrijeme na radno mjesto savjetnika za zaštitu od požara, zaštitu i spašavanje i sigurnost na radu donijeta odluka o poništenju oglasa jer osobe koje su dostavile prijave na oglas ne ispunjavaju uvjete objavljene u oglasu.