Grad Sisak na temelju odredbi članka 10. stavka 1. točke 10. Zakona o pravu na pristup informacijama   ( „Narodne novine“ broj 25/13 i 85/15) objavljuje, da je oglas za prijam u službu na određeno vrijeme za radno mjesto referenta za održavanje stanova, poslovnih prostora i domova koji je objavljen na Internet stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i oglasnoj ploči u sjedištu Područnog ureda u Sisku dana 08. svibnja 2020. godine poništen.