Grad Sisak na temelju odredbi članka 10. stavka 1. točke 10. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13, 85/15 i 69/22) objavljuje, da je temeljem Javnog natječaja objavljenog dana 08. rujna 2023. godine u „Narodnim novinama“ broj 104/23 i obavijesti na web stranici Grada Siska, u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto računovodstveni referent I primljena Nikolina Lovreković, sa stečenom srednjom stručnom spremom.