Grad Sisak na temelju odredbi članka 10. stavka 1. točke 10. Zakona o pravu na pristup informacijama   („Narodne novine“ broj 25/13 i 85/15) objavljuje, da je temeljem Javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj 92, u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto višeg stručnog suradnika za zaštitu od požara, zaštitu i spašavanje i sigurnost na radu primljena Ivana Ribarić, stručna specijalistica inženjerka sigurnosti i zaštite.