Grad Sisak na temelju odredbi članka 10. stavka 1. točke 10. Zakona o pravu na pristup informacijama   („Narodne novine“ broj 25/13 i 85/15) objavljuje, da je poništen javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto višeg savjetnika za imovinsko pravne poslove objavljen u „Narodnim novinama“ broj 97 dana 03. rujna 2021. godine.