Grad Sisak na temelju odredbi članka 10. stavka 1. točke 10. Zakona o pravu na pristup informacijama  („Narodne novine“ broj 25/13 i 85/15) objavljuje, da je temeljem Javnog natječaja za prijam u službu na neodređeno vrijeme, objavljenog u Narodnim novinama broj 65/20, kao i obavijesti o natječaju, objavljene na web-stranici Grada Siska, na radno mjesto višeg referenta za upravne poslove u graditeljstvu, primljena Sanja Boršić, stručna prvostupnica porezne struke.