Grad Sisak na temelju odredbi članka 10. stavka 1. točke 10. Zakona o pravu na pristup informacijama   („Narodne novine“ broj 25/13 i 85/15) objavljuje, da je temeljem Javnog natječaja za prijam u službu na neodređeno vrijeme objavljenog u Narodnim novinama broj 22/20, kao i obavijesti o natječaju, objavljene na web-stranici Grada Siska, na radno mjesto višeg referenta za pripremu i provedbu projekata, primljena Nerma Ćurčija, stručna prvostupnica javne uprave.