Grad Sisak na temelju odredbi članka 10. stavka 1. točke 10. Zakona o pravu na pristup informacijama  („Narodne novine“ broj 25/13 i 85/15) objavljuje, da je poništen Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto stručnog suradnika-knjigovođe objavljen u Narodnim novinama broj 6 dana 22. siječnja 2021. godine.