Grad Sisak na temelju odredbi članka 10. stavka 1. točke 10. Zakona o pravu na pristup informacijama   ( „Narodne novine“ broj 25/13 i 85/15) objavljuje, da je temeljem javnog natječaja objavljenog u „Narodnim novinama“ broj 145 dana 29. prosinca 2021. godine u  službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto pomoćnika pročelnika za odnose s javnošću primljen  Andrija Rudić, diplomirani novinar.