Grad Sisak na temelju odredbi članka 10. stavka 1. točke 10. Zakona o pravu na pristup informacijama   ( „Narodne novine“ broj 25/13, 85/15 i 69/22) objavljuje, da je temeljem Javnog natječaja objavljenog dana 16. lipnja 2023. godine u „Narodnim novinama“ broj 65/23 i obavijesti na web stranici Grada Siska, u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto stručnog suradnika za informacijske poslove- arhivar primljen Anto Lučić, sveučilišni prvostupnik informatike.