Grad Sisak na temelju odredbi članka 10. stavka 1. točke 10. Zakona o pravu na pristup informacijama  („Narodne novine“ broj 25/13 i 85/15) objavljuje, da je temeljem Javnog natječaja za prijam u službu na neodređeno vrijeme objavljenog u Narodnim novinama broj 98, na radno mjesto višeg stručnog suradnika za informacijske poslove-arhivar, primljen Ivan Dinčec, diplomirani politolog.