Grad Sisak na temelju odredbi članka 10. stavka 1. točke 10. Zakona o pravu na pristup informacijama   ( „Narodne novine“ broj 25/13 i 85/15) objavljuje, da je Javni natječaj za imenovanje pročelnika upravnih odjela Grada Siska  objavljen dana 20. rujna 2017. godine u Narodnim novinama poništen u dijelu koji se odnosi na imenovanje pročelnika Upravnog odjela za proračun i financije i imenovanje pročelnika Upravnog odjela za prostorno uređenje i zaštitu okoliša. Odluke o poništenju dijela Javnog natječaja za imenovanje pročelnika upravnih odjela Grada Siska objavljene su u Narodnim novinama broj 104/17.