Grad Sisak na temelju odredbi članka 10. stavka 1. točke 10. Zakona o pravu na pristup informacijama   ( „Narodne novine“ broj 25/13 i 85/15) objavljuje, da je temeljem Javnog natječaja za imenovanje pročelnika Upravnog odjela za proračun i financije objavljenog dana 28. veljače 2018. godine u Narodnim novinama, na radno mjesto pročelnika imenovana Sandra Divjakinja, diplomirana ekonomistica.