Grad Sisak na temelju odredbi članka 10. stavka 1. točke 10. Zakona o pravu na pristup informacijama  („Narodne novine“ broj 25/13 i 85/15) objavljuje, da je Javni natječaj za imenovanje pročelnika Upravnog odjela za gospodarstvo i komunalni sustav, objavljen u Narodnim novinama broj 119/19 poništen.