Grad Sisak na temelju odredbi članka 10. stavka 1. točke 10. Zakona o pravu na pristup informacijama ( „Narodne novine“ broj 25/13 i 85/15) objavljuje, da je temeljem Javnog natječaja za imenovanje pročelnika Upravnog odjela za prostorno uređenje i zaštitu okoliša objavljenog dana 08. studenoga 2017. godine u Narodnim novinama, na radno mjesto pročelnice imenovana Andrea Zlonoga, magistra inženjerka arhitekture i urbanizma.