Grad Sisak na temelju odredbi članka 10. stavka 1. točke 10. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13 i 85/15) objavljuje, da je temeljem Javnog natječaja za imenovanje pročelnika Upravnog odjela za proračun i financije objavljenog  u Narodnim novinama broj 92, na radno mjesto pročelnika imenovana Silvija Mužek, diplomirana ekonomistica.