Grad Sisak na temelju odredbi članka 10. stavka 1. točke 10. Zakona o pravu na pristup informacijama   ( „Narodne novine“ broj 25/13 i 85/15) objavljuje, da je temeljem Javnog natječaja za imenovanje pročelnika Upravnog odjela za gospodarstvo i komunalni sustav objavljenog dana 20. rujna 2017. godine u Narodnim novinama, na radno mjesto pročelnika imenovan Petar Lerotić, stručni specijalist inženjer strojarstva.