Grad Sisak na temelju odredbi članka 10. stavka 1. točke 10. Zakona o pravu na pristup informacijama   ( „Narodne novine“, broj 25/13 i 85/15) objavljuje, da je Javni natječaj za imenovanje pročelnika Upravnog odjela za proračun i financije objavljen dana 18. srpnja 2018. godine u Narodnim novinama poništen. Odluka o poništenju Javnog natječaja za imenovanje pročelnika objavljena je u Narodnim novinama broj 73/18.