Natječaj za prikupljanje zahtjeva radi utvrđivanja Liste reda prvenstva za davanje stanova u najam objavljen je dana 18. prosinca 2019. godine na web stranici Grada Siska i oglasnoj ploči Grada Siska.

Predmet natječaja je prikupljanje zahtjeva radi utvrđivanja Liste reda prvenstva za davanje u najam stanova u vlasništvu Grada Siska. Rok za predaju zahtjeva je 30 dana od dana objave odnosno 17. siječnja 2020. godine. Prijave s propisanom dokumentacijom predaju se u zatvorenoj koverti preporučenom poštom ili osobno u pisarnici Grada Siska, Rimska 26 u vremenu od 8,00 do 16,00 sati.

Više o natječaju u privitku ovog teksta.