Na temelju članka 3. Odluke o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz proračuna Grada Siska („Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“, broj 6/16), objavljuje se natječaj za obavljanje poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz proračuna Grada Siska.Krajnji rok za dostavu ponuda je 4. lipnja 2020. godine u 12,00 sati u pisarnicu Grada Siska, bez obzira na način dostave i vrijeme slanja. Datum i vrijeme javnog otvaranja ponuda je 4. lipnja 2020 godine u 14,00 sati.

Više o natječaju pročitajte u privitku teksta.