Na temelju članka 26. Zakona o muzejima („Narodne novine“, broj 61/18 i 98/19) Grad Sisak objavljuje

 
NATJEČAJ
za imenovanje ravnatelja Gradske galerije Striegl

 

Za ravnatelja Galerije može biti imenovana osoba koja pored općih uvjeta propisanih Zakonom ispunjava i sljedeće uvjete:

  • da ima visoku stručnu spremu – Filozofski fakultet, studij povijesti umjetnosti
  • položen stručni ispit za kustosa
  • najmanje 5 godina radnog staža u muzejskoj djelatnosti.

Ravnatelj galerije imenuje se na temelju predloženog četverogodišnjeg programa rada.

Mandat ravnatelja traje četiri godine.

Uz prijavu, kandidati trebaju priložiti dokumentaciju u izvorniku ili ovjerenom presliku i to:

  • diplomu
  • domovnicu
  • radnu knjižicu
  • uvjerenje o položenom stručnom ispitu za kustosa
  • uvjerenje o nekažnjavanju
  • životopis.

Prijave se podnose na adresu: Grad Sisak, Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, sport, branitelje i civilno društvo, Rimska 26, Sisak uz naznaku: „Natječaj za ravnatelja“ u roku 8 (osam) dana od dana objave.