Na temelju Odluke o raspisivanju natječaja za dodjelu stipendija redovitim studentima s područja Grada Siska (KLASA: 604-01/22-01/2;URBROJ: 2176/05-01/1-22-1) i članka 6. Pravilnika o stipendiranju studenata Grada Siska (KLASA: 604-01/22-01/3;URBROJ: 2176/05-01/1-22-1 od 11. listopada 2022.), gradonačelnica Grada Siska, u suradnji s OTP bankom d.d., dana 18. listopada 2022. godine raspisuje natječaj za dodjelu stipendija redovitim studentima s područja Grada Siska
Prijave na natječaj podnose se isključivo na obrascima koji se mogu preuzeti na službenim internetskim stranicama Grada Siska, www.sisak.hr ili na privremenoj adresi Grada Siska: Marijana Cvetkovića 8 u Sisak Capragu (zgrada bivše Postaje prometne policije) u vremenu od 8 do 16 sati.
Prijave na natječaj s propisanom dokumentacijom potrebno je dostaviti do 8. studenog 2022. godine.
Dodatne informacije se nalaze u dolje priloženim dokumentima, a mogu se zatražiti slanjem upita na e-adresu: drustvene.djelatnosti@sisak.hr ili na broj telefona 044/635-516.