Na temelju Odluke o raspisivanju natječaja za dodjelu stipendija redovitim studentima s područja Grada Siska (KLASA: 604-01/18-01/2;URBROJ: 2176/05-01/1-18-1) i Pravilnika o stipendiranju i drugim oblicima potpore za studente Grada Siska („Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“, broj 25/17), gradonačelnica Grada Siska, u suradnji s OTP bankom Hrvatska, dana 15. listopada 2018. godine raspisuje

NATJEČAJ

za dodjelu stipendija studentima s područja Grada Siska

I

Za akademsku godinu 2018./2019. dodijelit će se 30 (trideset) stipendija studentima s područja Grada Siska.

 

II

Pravo prijave na natječaj imaju:

 • studenti koji su državljani Republike Hrvatske
 • studenti sa stalnim prebivalištem na području Grada Siska
 • studenti koji imaju status redovnog studenta
 • studenti koji ne primaju stipendiju ili neku drugu novčanu potporu.

 

III

Prijave na natječaj podnose se isključivo na obrascima koji se mogu preuzeti na porti Gradske vijećnice, Rimska 26 u Sisku ili na službenim internetskim stranicama Grada Siska, www.sisak.hr.

Uz prijavu je potrebno priložiti sljedeće dokumente:

 1. osobnu iskaznicu (presliku)
 2. domovnicu (presliku)
 3. potvrdu obrazovne ustanove o upisu na redovno školovanje
 4. presliku svjedodžbe završnog razreda srednje škole ili potvrdu obrazovne ustanove o ostvarenom prosjeku ocjena prethodne godine studija
 5. presliku indeksa s prethodne godine studija
 6. izjavu o članovima zajedničkog domaćinstva (sastavni dio prijavnog obrasca)
 7. potvrde o mjesečnim primanjima svih članova domaćinstva za razdoblje od 3 mjeseca koja prethode Natječaju
 8. uvjerenje Porezne uprave za sve članove domaćinstva za 2018. godinu
 9. uvjerenje sa Zavoda za zapošljavanje za nezaposlene članove domaćinstva (ne smije biti starije od 3 mjeseca)
 10. dokaze o postignućima na službenim županijskim, državnim i međunarodnim natjecanjima u protekloj školskoj/akademskoj godini
 11. dokaze o posebnim obiteljskim prilikama (Dokazi o posebnim obiteljskim prilikama (Podnositelj zahtjeva, ili roditelj podnositelja, je invalid / invalid iz Domovinskog rata;  Podnositelj zahtjeva je bez oba roditelja; Podnositelj zahtjeva je bez jednog roditelja;  Roditelji podnositelja zahtjeva su rastavljeni;  Brat ili sestra podnositelja zahtjeva je student;  Brat ili sestra podnositelja zahtjeva je srednjoškolac;  Brat ili sestra podnositelja zahtjeva je u osnovnoj školi ili predškolske dobi)
 12. potpisanu izjavu o ne/primanju alimentacije

 

IV

Privremena lista kandidata za dodjelu stipendija bit će objavljena na oglasnoj ploči i na službenim web stranicama Grada Siska najkasnije do 28. studenog 2018. godine.

Nakon 8 dana roka za podnošenje prigovora Povjerenstvu za prigovore Grada Siska, na oglasnoj ploči i na službenim web stranicama Grada Siska objavit će se konačna bodovna lista kandidata i Odluka o korisnicima stipendije (najkasnije 60 dana od dana objave Natječaja).

Prijave na natječaj s propisanom dokumentacijom potrebno je dostaviti u roku od 21 dana od dana objave natječaja, tj. do 05. studenog, na adresu:

 

GRAD SISAK

Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, sport, branitelje i civilno društvo

Povjerenstvo za dodjelu stipendija

Rimska 26, 44000 Sisak.

 

Prijave pristigle nakon roka za podnošenje neće biti razmatrane.

Prijavni obrazac nalazi se u privitku teksta.