Na temelju Odluke o raspisivanju natječaja za dodjelu stipendija redovitim studentima s područja Grada Siska (KLASA: 604-01/17-01/04;URBROJ: 2176/05-01/1-17-1) i Pravilnika o stipendiranju i drugim oblicima potpore za studente Grada Siska („Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“, broj 25/17), gradonačelnica Grada Siska, u suradnji s OTP bankom Hrvatska, dana 16. listopada 2017. godine raspisuje

 

NATJEČAJ

za dodjelu stipendija studentima s područja Grada Siska

 

I

Za akademsku godinu 2017/2018. dodijelit će se 30 (trideset) stipendija studentima s područja Grada Siska.

 

II

Pravo prijave na natječaj imaju:

–              studenti koji su državljani Republike Hrvatske

–              studenti sa stalnim prebivalištem na području Grada Siska

–              studenti koji imaju status redovnog studenta

–              studenti koji ne primaju stipendiju ili neku drugu novčanu potporu.

 

III

Prijave na natječaj podnose se isključivo na obrascima koji se mogu preuzeti na porti Gradske vijećnice, Rimska 26 u Sisku ili na službenim internetskim stranicama Grada Siska, www.sisak.hr.

Uz prijavu je potrebno priložiti sljedeće dokumente:

 1. osobnu iskaznicu (kopiju)
 2. domovnicu (kopiju)
 3. potvrdu obrazovne ustanove o upisu na redovno školovanje
 4. kopiju svjedodžbe završnog razreda srednje škole ili potvrdu obrazovne ustanove o ostvarenom prosjeku ocjena prethodne godine studija
 5. izjavu o članovima zajedničkog domaćinstva
 6. potvrde o mjesečnim primanjima svih članova domaćinstva za razdoblje od 3 mjeseca koja prethode Natječaju
 7. uvjerenje Porezne uprave za sve članove domaćinstva*
 8. uvjerenje sa Zavoda za zapošljavanje za nezaposlene članove domaćinstva*
 9. dokaze o postignućima na službenim natjecanjima za učenike i studente
 10. dokaze o posebnim obiteljskim prilikama (bez roditelja, učeničke i studentske potvrde za braću i sestre i sl.).
 11. potpisanu izjavu o ne/primanju alimentacije

*Tražena dokumentacija ne smije biti starija od 3 mjeseca.

 

IV

Privremena lista kandidata za dodjelu stipendija bit će objavljena na oglasnoj ploči i na službenim web stranicama Grada Siska najkasnije do 04. prosinca 2017. godine.

Nakon 8 dana roka za podnošenje prigovora Povjerenstvu za prigovore Grada Siska, na oglasnoj ploči i na službenim web stranicama Grada Siska objavit će se konačna bodovna lista kandidata i Odluka o korisnicima stipendije (najkasnije 60 dana od dana objave Natječaja).

Prijave na natječaj s propisanom dokumentacijom potrebno je dostaviti u roku od 21 dana od dana objave natječaja, tj. do 08. studenog, na adresu:

GRAD SISAK

Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, sport, branitelje i civilno društvo

Povjerenstvo za dodjelu stipendija

Rimska 26, 44000 Sisak.

 

Razmatrat će se samo potpuni prijavni obrasci s kompletnom navedenom dokumentacijom, koji sadrže sve elemente propisane natječajem.