Na temelju Odluke o raspisivanju natječaja za dodjelu stipendija redovitim studentima s područja Grada Siska KLASA: 604-01/23-01/2;URBROJ: 2176/05-01/1-23-1) i članka 6. Pravilnika o stipendiranju studenata Grada Siska (”Službeni glasnik Grada Siska” broj 22/22), gradonačelnica Grada Siska, u suradnji s OTP bankom d.d., dana 17. listopada 2023. godine raspisuje Natječaj za dodjelu stipendija redovitim studentima s područja Grada Siska.

Za akademsku godinu 2023./2024. dodijelit će se 25 stipendija studentima s područja Grada Siska u pojedinačnom iznosu od 140 EUR.

Prijave na natječaj s propisanom dokumentacijom potrebno je dostaviti do 7. studenoga 2023. godine.

Dodatne informacije nalaze se u priloženim dokumentima.