Na temelju Odluke o raspisivanju natječaja za dodjelu stipendija redovitim studentima s područja Grada Siska (KLASA: 604-01/20-01/3; URBROJ: 2176/05-01/1-20-1) i Pravilnika o stipendiranju studenata i drugim oblicima potpore za učenike i studente Grada Siska (”Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije” broj 22/19), gradonačelnica Grada Siska, u suradnji s OTP bankom Hrvatska, dana 15. listopada 2020. godine raspisuje Natječaj za dodjelu stipendija redovitim studentima s područja Grada Siska za ak. god. 2020./2021.

Više o natječaju i prijavi na natječaj pogledajte u privitku teksta.