Temeljem članka 74. stavka 3. i 4. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Siska («Službeni glasnik Sisačko- moslavačke županije«, broj 12/09, 20/09, 9/10, 4/13, 6/13-pročišćeni tekst, 11/13, 13/13, 20/17, 13/18 i 18/18-pročišćeni tekst), predsjednica Gradskog vijeća Ivana Cindrić saziva nastavak 13. sjednice Gradskog vijeća Grada Siska koji će biti održan 17. rujna 2019. godine (utorak) s početkom u 10 sati u Gradskoj vijećnici, Sisak, Rimska 26.

Materijali za trinaestu sjednicu nalaze se u privitku iste na ovom linku.