U sklopu programa „Sisački poduzetnik 2018.“, gradonačelnica Kristina Ikić Baniček potpisat će ugovore o dodjeli bespovratne potpore – subvencije kamata na poduzetničke kredite s direktorom tvrtke Applied Ceramics d.o.o Milanom Sladojevićem i direktorom tvrtke Semiconductor parts and materials d.o.o. Goranom Bojićem.

Potpisivanje ugovora je u četvrtak, 18. listopada 2018. u 12.00 sati u velikom kabinetu Gradske vijećnice.